הנחיות משרד החינוך

הבהרות לגבי שימוש במילון אלקטרוני שימוש במילון אלקטרוני לתלמידים בעלי אישור מיוחד, מותר אך ורק כאשר שאר תלמידי הכיתה מורשים להשתמש במילון ספר. כלומר: כאשר חל איסור להשתמש במילון ספר, אין להשתמש במילון האלקטרוני, גם לתלמידים בעלי אישור מיוחד. הנחייה זו נכונה גם לגבי מבחנים כיתתיים. להלן הנחיות לשימוש במילון:

 1. תלמידים המאובחנים כבעלי לקויות למידה הנבחנים באנגלית שקיבלו אישור להשתמש במילון אלקטרוני על סמך אבחון יוכלו להשתמש בו בכפיפות לשני תנאים:
  • המילון מתרגם מילים, ביטויים ופעלים (לרבות phrasal verbs) בלבד, ואין אפשרות להקליד או לסרוק באמצעותו משפטים, או לקבל תרגום של משפטים.
  • המילון אינו כולל ישומים המאפשרים הכנסת נתונים נוספים מלבד המילון עצמו.
 2. החל ממועד קיץ התשע"ה-2015, תלמידים שקיבלו אישור על סמך אבחון להשתמש בבחינה במילון אלקטרוני יוכלו להיעזר אך ורק במילונים אלקטרוניים שאושרו על ידי האגף לאישור ספרי לימוד בשיתוף גף יישומי מחשב בהוראה.

להלן תקנת משרד החינוך אשר נכנסת לתוקף משנת הלימודים המתחילה ב 2015. כדי להורידן או להציגן בפורמט PDF, לחץ כאן

משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה מינהל תקשוב ומערכות מידע תקן טכנולוגי למילונים אלקטרוניים גרסה 1 – 1.3.2015 משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה מינהל תקשוב ומערכות מידע

 1. מבוא

מסמך זה מגדיר תקן טכנולוגי להתקנים פיזיים דוגמת מילונים אלקטרוניים, מחשבונים וכדומה. מסמך זה יעודכן מעת לעת בהתאם להתפתחויות הטכנולוגיות וצורכי משרד החינוך.

 • מאפיינים טכניים
  • מאפיינים פיזיים
  • ממדים
   • ממדי המוצר יהיו כאלה שיאפשרו שימוש יעיל ונוח של המוצר על ידי המשתמש, תוך כדי החזקתו בידיו.
  • משקל
   • משקל המוצר יהיה כזה המאפשר להחזיק את המוצר ביד אחת לאורך זמן, ללא קושי.
   • בכל מקרה משקל המוצר יהיה עד 400 גרם.
  • גוף המכשיר
   • גוף המכשיר יהיה בנוי מחומר עמיד (פלסטיק, מתכת וכדומה).
   • המסך יהיה מוגן בין שבאמצעות מגן מסך ובין שבאמצעות כיסוי מתקפל.
  • מקשים וכפתורים
   • גודל המקשים/כפתורים יאפשר הקלדה/הפעלה פשוטה ובמהירות סבירה ללא צורך באמצעי עזר עט וכדומה, למעט במקרה של מסך מגע ובכפוף להנחיות בסעיף הרלוונטי, ובאופן כזה שלא תהיה הקלדה משותפת על כמה מקשים.
  • מסך
   • גודל המסך יאפשר הצגת המידע באופן ברור וקריא ובהתאמה לצורך הפדגוגי שיוגדר על ידי אגף ספרי לימוד.
   • יש לספק מסך בעל רמת ניגודיות המאפשרת קריאה בתנאי אור משתנים. במקרה שהמסך כולל תאורה, יש לאפשר קביעת תאורת המסך באמצעות פרמטר במכשיר על ידי המשתמש.
  • מסך מגע
   • יאפשר שימוש באמצעות אצבעותיו של המשתמש באופן פשוט .
   • ספק המעוניין לספק עט למסך, יספק מקום אינטגרלי במכשיר שממנו יישלף העט, ושם יישמר בזמן שלא נעשה בו שימוש. בכל מקרה הוא יספק עם המכשיר לפחות ארבעה עטים חלופיים נוספים סה"כ חמישה עטים.
  • סוללה
   • זמן שימוש סוללת : המכשיר תאפשר שימוש רציף של לפחות 24 שעות עבודה (ללא טעינה או החלפה) ושימוש ב Standby (אם מצב כזה קיים) של לפחות 72שעות. במקרה שמדובר בסוללה ייחודית (שאינה AA ,AAA) זמן השימוש במצב Off יהיה של שנה אחת לפחות.
   • החלפת סוללה/טעינה – אם סוללת המכשיר איננה סוללה סטנדרטית המאפשרת החלפה בסוללה שניתן לרכוש אותה (AA ,AAA) יש לאפשר לטעון את הסוללה וכן להחליפה באופן פשוט
  • מעבד
   • זמן עלייה המכשיר יעלה ממצב Off למצב On עד 5 שניות, ובזמן זה יהיה חיווי במסך המשתמש שהמכשיר מבצע טעינה; ויעלה ממצב Standby (אם קיים) למצב On עד2 שניות.
   • זמן תגובה המכשיר יגיב לפעולות המשתמש באופן שיאפשר שימוש נוח ויעיל במכשיר.
  • התקני קול
   • התקן קול במכשיר ישולב עם יציאת אוזניות וכפתורים לשליטה בעוצמת השמע. ייתכן שתהיה מגבלה פדגוגית לשילוב התקן קול במכשיר.
 • תקשורת וחיבור התקנים
  • מכשירים המשמשים לבחינות מכל סוג שהוא:
   • אין לאפשר תקשורת אלחוטית מכל סוג שהוא Wi-Fi , Bluetooth וכדו' .
   • אין לאפשר חיבור התקני זיכרון מכל סוג שהוא (כרטיסי זיכרון, DiskOnKey התקני USB (וכדומה).
 • מאפיינים פונקציונליים
  • למכשירים המשמשים לבחינות מכל סוג שהוא:
   • אין לאפשר יצירה ושמירה של מידע דוגמת טקסט, מסמכים, אודיו, וידאו או כל מידע מכל סוג על המכשיר.
   • אין לאפשר היסטוריה / רשימת מועדפים.
   • אין לאפשר יכולות תכנות למכשיר מכל סוג שהוא, למעט יכולות המאושרות באופן מיוחד על ידי אגף ספרי לימוד למטרה פדגוגית.
   • עדכונים למכשיר ייעשו באמצעות החלפת רכיב דוגמת SIM card בלבד, ולא באמצעות חיבור לאינטרנט או להתקן כלשהו. ספק המבקש לאפשר פתרון אחר יצטרך להוכיח למשרד החינוך, באמצעות בדיקה של חברה צד ג' המתמחה באבטחת מידע, כי לא ניתן באמצעות הפתרון המוצע לבצע פריצה למכשיר, לרבות טעינת נתונים ושינוי התוכנה באופן כזה שיפר את הכללים בתקינה זאת.
 • תקן זה הוא תקן סופי החל מתאריך 3.2015 .
  • מעת לעת משרד החינוך יעדכן את התקן בהתאם להתפתחויות טכנולוגיות ולצרכים חינוכיים שיעלו
  • ספקים שבידיהם גרסאות קיימות של התקנים פיזיים בעלי אישור טכני תקף מטעם משרד החינוך, יעמדו בדרישות התקן החל ממועד החידוש הבא של האישור.
  • ספקים שניגשו לבדיקה עד לתאריך2.2015 , וטרם הסתיימה בדיקתם, יסיימו את בדיקתם לפי הדרישות הקודמות, כך שהבדיקה תסתיים עד 60 יום לאחר כניסת תקן זה לתוקף.